Genom att skänka pengar till Nya Drömmar bidrar
du till kampen mot människohandel i Moldavien.
Pengarna går till Beginning of Life’s viktiga arbete
på plats i Moldavien. Ditt bidrag behövs.

Vi är en idéell förening som vill
hjälpa ungdomar i utsatta situationer i Moldavien till en bättre framtid. Vi samlar in pengar som går till vår samarbetspartner Beginning of Life. Nya Drömmars styrelse arbetar helt ideellt och har inga arvoden.

Skapa en stående överföring till plusgirokonto 96 52 72-8
Skänk 100 kr/månad, 500 kr/månad, eller valfritt belopp
– vad du har möjlighet att ge.
Det går också bra att swisha ditt bidrag 123 366 4075 ”Nya Drömmar”.

• 28% av barnen i Moldavien lever under fattigdomsnivån i landet
• Tre av tio barn uppger att de inte har någon som tar hand om dem
• 30% av Moldaviens 15-åringar saknar tillräcklig kunskap för att delta i samhällets utveckling
• Ca 100.000 barn uppges ha en eller båda föräldrar utomlands
(Källa: Unicef; UD Rapport December 2017)

Kontakta oss